Buhalterinės apskaitos paslaugos!
Follow by Email
Facebook
Personalo apskaita

Personalo apskaita

  • Parengsime darbo sutartis su darbuotojais bei darbo sutarčių pakeitimus
  • Užpildysime darbo sutarčių registravimo žurnalus
  • Parengsime darbuotojo pažymėjimus
  • Parengsime įsakymus/sprendimus/susirinkimų protokolus susijusius su darbo santykiais
  • Parengsime darbo grafikus
  • Parengsime darbo laiko apskaitos žiniaraščius
  • Parengsime pranešimus SODRAI (įdarbinimas/atleidimas/nemokamos atostogos)