Buhalterinės apskaitos paslaugos!
Follow by Email
Facebook

Finansinių atskaitų sudarymas

   • pelno (nuostolio) ataskaitos;
   • balansas;
   • kapitalo pokyčių ataskaita;
   • metinės finansinės atskaitos;
   • aiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.