Buhalterinės apskaitos paslaugos!
Follow by Email
Facebook
Aplinkosaugos paslaugos

Aplinkosaugos paslaugos

Aplinkosaugos paslaugų teikimas atliekų tvarkymo ar susidarymo veikloms. Nuo veiklos pradžiai reikiamų aplinkosauginių dokumentų parengimo iki jau vykdant atliekų susidarymo/tvarkymo veiklą apskaitos vedimo.

Aplinkosauginių dokumentų rengimas

  • Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengimas ir jų derinimas;
  • Paraiškos Taršos leidimui (TL) gauti/keisti rengimas ir derinimas;
  • Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti/keisti rengimas ir derinimas;
  • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimas;
  • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimas/keitimas.

Atliekų apskaitos tvarkymas

  • Pakuočių atliekų apskaita (registracija GII sąvade, prekinių vienetų sąrašų sudarymas, pakuočių tiekimo rinkai žurnalų ir ketvirtinių suvestinių rengimas, metinių ataskaitų teikimas);
  • Atliekų susidarymo apskaita ( atliekų susidarymo vietų registracija, atliekų susidarymo apskaitos žurnalų rengimas, lydraščių formavimas, ketvirtinių suvestinių ir metinių ataskaitų teikimas);
  • Atliekų tvarkymo apskaita (duomenų suvedimas į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą, tarpvalstybinių atliekų vežimų supaprastinta tvarka dokumentų vedimas, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų rengimas, lydraščių pildymas, duomenų ketvirtinių suvestinių teikimui sutikrinimas, ketvirtinių suvestinių ir metinių ataskaitų teikimas).